การประชุมปฏิบัติการชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมครูและหัวหน้าครูพี่เลี้ยง สช. การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สสวท. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดการประชุมปฏิบัติการชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียน ศูนย์ฝึกอบรมครูและหัวหน้าครูพี่เลี้ยง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรม เดอะพาลาสโซ กรุงเทพ วันที่ 14 – 15 มกราคม 2562

ดูรูปภาพเพิ่มเติม CLICK

ติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่ http://www.stemedthailand.org/