การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ปี 2562

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์
การอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ปี 2562  สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.stemedthailand.org/

หากพบปัญหาการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์  โปรดอ่าน >> คำถามที่พบบ่อย Click <<

ตัวอย่างกิจกรรม

🎯 หนูหนูกับ zoo ใหม่

🎯 เก็บดาวมาฝากเธอ

🎯 ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว

🎯 ตรวจพันธุ์ทันด่วน

 

Tags: , , ,