คู่มือครู

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

ช่วงชั้นที่ 3
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ กราฟิกและเทคโนโลยีสื่อประสม การจัดการข้อมูลเบื้องต้น
ช่วงชั้นที่ 4
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาซี ภาษาปาสคาล คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
แนวคิดข้อสอบ
แนวคิดข้อสอบ คอมพิวเตอร์โอลิมปิก