จดหมายข่าวUPGRADEปักษ์ที่ 1

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้นำ ครูพี่เลี้ยงวิชาการ เเละครูผู้สอน ทุกท่านคะ

ตอนนี้โครงการ UPGRADE ของพวกเรา ได้มี

การจัดทำจดหมายข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ

เเละเพื่อเผยเเพร่ ข้อมูลข่าวสารให้กับครูในจังหวัดอื่นๆ

ได้รับทราบเกี่ยวกับความเคลื่อนไหว ของโครงการของเรา คะ

 

Newsletter