ถ่ายทำวีดิทัศน์ห้องเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตร UPGRADE

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

 
สสวท. ได้ดำเนินการถ่ายทำวีดิทัศน์ห้องเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ หลักสูตร UPGRADE  เพื่อเผยแพร่กิจกรรมการเรียนรู้ไปยังครูในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ผ่านระบบอบรมครูออนไลน์ ของ สสวท. โดยได้เชิญครูผู้นำศูนย์จากโครงการ UPGRADE มาเป็นวิทยากรในแต่ละระดับชั้น ร่วมกับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนดาราคามและโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง  แบ่งเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ถ่ายทำในวันที่ 20 – 22 มกราคม 2558  ,  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันที่ 27 – 29 มกราคม 2558 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ถ่ายทำในวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2558
1517722_767669923319324_7812443711674920222_n 10685501_767635133322803_162089911802014138_n
10442942_767635536656096_2661016120338636798_n 10929213_767635899989393_6580965944667122660_n