แจ้งรายชื่อครูที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “ครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา”

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

แจ้งรายชื่อครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
ครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา

ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมด>> ดาวน์โหลด   จำนวนการดาวน์โหลด 7,047 ครั้ง

ทั้งนี้  ขอให้ครูที่มีรายชื่อดังกล่าว กรอกข้อมูลใน link ที่ส่งไปยังอีเมล และ SMS ของท่าน  และโปรดดำเนินการตามที่แจ้งให้เรียบร้อยภายในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  หากท่านใดไม่กรอกข้อมูลภายในวันดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ

 

วิทยาการคำนวณวิทยาการคำนวณ, ทักษะการคิดและแก้ปัญหาวิทยาการคำนวณ, ทักษะการคิดและแก้ปัญหา

 

Tags: , ,