การประชุมปฏิบัติการชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมครู และหัวหน้าครูพี่เลี้ยง อปท. การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สสวท. ร่วมกับ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จัดประชุมปฏิบัติการชี้แจงผู้อำนวยการและหัวหน้าครูพี่เลี้ยง ประจำศูนย์ฝึกอบรมครูสะเต็มศึกษา การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ในระหว่างวันที่  10-11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด

 

  

ดูรูปภาพเพิ่มเติม CLICK

ติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่ http://www.stemedthailand.org/