ศูนย์การขยายผลการอบรมวิทยาศาสตร์ ปี 2556

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

c0a951b537a1df0c36f5fff97d3ab0db3c3b49c0

 

ศูนย์การขยายผลการอบรมวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เเละมัธยมศึกษาตอนต้น

โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ UPGRADE ปีที่ 3

ลำดับที่ 1 จังหวัดขอนแก่น วันที่ 25 – 27 เมษายน 2556

ศูนย์ที่ 1 ศูนย์ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง

ศูนย์ที่ 2 ศูนย์ประถมศึกษา โรงเรียนไตรคามพัฒนา

ศูนย์ที่ 3 ศูนย์ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านท่านางแนว

ศูนย์ที่ 4 ศูนย์มัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านหันใหญ่

 

ลำดับที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 29 เมษายน 2556 – 1 พฤษภาคม 2556