สสวท. ร่วมกับ สช. เข้าติดตามผลการอบรมครูด้วยระบบทางไกลปีที่ 3 (ฉบับปรับปรุง) ณ โรงเรียน

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

10494617_679484712137846_4175152102660223380_n    10610655_679484708804513_2494231144182114949_n

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)  เข้าติดตามผลการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ปีที่ 3 (ฉบับปรับปรุง) ณ โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต และ โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557

1491654_679486872137630_6324978406683458533_n    10469084_679484755471175_2993415303683000961_n