สสวท. ลงนาม MOU กับเทศบาล 6 เทศบาล

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

11899963_1027233323962289_2046811809881479749_n

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (Memorandum of understanding : MOU) ระหว่าง สสวท. กับเทศบาลเมืองลำพูน เทศบาลเมืองพัทลุง เทศบาลเมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองชะอำ เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง โครงการความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ในศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจากนางดวงสมร คล่องสารา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโส สสวท. เป็นประธานในพิธี

11896187_1027229337296021_4583093630407293456_n

ภาพเพิ่มเติม 7295998_orig