สสวท.เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สสวท. เปิดรับสมัครโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) ตามมาตรฐาน สสวท.” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://pd.ipst.ac.th/?page_id=2889   หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพครู โทร. 02392 4021 ต่อ 3202, 3203

ดร.พรพรรณ  ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า สสวท.ร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการ “โรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ตามมาตรฐาน สสวท. เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพไปยังทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นการเตรียมความพร้อมให้เยาวชนมีความสามารถและทักษะเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 โดยระยะแรกจะส่งเสริมโรงเรียนระดับอำเภอทั้งประถมศึกษา ประมาณ 5,000 โรงเรียน และมัธยมศึกษา ประมาณ 1,000 โรงเรียน ให้สามารถพัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากลได้ ภายใน 5 ปี คาดว่า พ.ศ.2564 จะมีโรงเรียนในโครงการรวม 6,000 โรงเรียน และในระยะต่อไป สสวท.จะขยายให้ครอบคลุมโรงเรียนส่วนใหญ่ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้การเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงทัดเทียมนานาชาติ และพัฒนาคุณภาพสู่ระดับสากล

 

**ปิดรับสมัครรอบที่ 1 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 23.59 น.**

สำหรับโรงเรียนที่สมัครไม่ทัน สามารถสมัครรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2561

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://pd.ipst.ac.th/  


ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการร่วมงานกับสสวท.

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook Fan Page : สำนักบริหารเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพครู

Tags: , , , , , , , ,