ศธ 5306.3/ว 5201 ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมครูด้านการจัดการเรียนรู้ SMT ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหารูปแบบออนไลน์

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ หนังสือราชการ

ดาวน์โหลดหนังสือราชการเลขที่ ศธ 5306.3/ว 5201 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คลิกปุ่ม >>> (จำนวนการดาวน์โหลด ครั้ง)

ศธ5306.5/ว2910 ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการรับรู้ SMT สำหรับนักเรียนและครูในจังหวัด

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ หนังสือราชการ

ดาวน์โหลดหนังสือราชการได้ที่นี่ จ.พระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดแล้ว ครั้ง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดแล้ว ครั้ง จ.หนองคาย ดาวน์โหลดแล้ว ครั้ง

ศธ5306.6/ว2336 ขอแจ้งการโอนงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ หนังสือราชการ

หนังสือราชการ ศธ5306.6/ว2336 เรื่อง ขอแจ้งการโอนงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล ดูรายละเอียดและดาวน์โหลด Click

ศธ5306.6/2218 แจ้งการสนับสนุนงบประมาณการอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ หนังสือราชการ

  – อ่านหนังสือราชการ  Click!   – รายชื่อศูนย์การอบรมที่เปิด  Click!  

ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 4

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized, หนังสือราชการ

ศธ 5306.2/ว6388 ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ท่านสามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามความสนใจการส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ได้ที่นี่ Click