โครงการอบรมครูทางไกล

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

1

 

แจ้งข่าว >>> สสวท. จะจัดการประชุมชี้แจงผู้ประสานงานการอบรมครูด้วยระบบทางไกล  วิชาวิทยาศาสตร์ ๑ คน  และ วิชาคณิตศาสตร์ ๑ คน เรื่องการเตรียมการในการอบรมครู ETV หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง) ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท ๕ กรุงเทพฯ

ผู้ประสานงาน สามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมได้ที่นี่ค่ะ