โครงการอบรมครูระดับสูง

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

DSC_9301

 

ประชุมปฏิบัติการชี้แจงผู้ประสานงานโครงการพัฒนาครูกลุ่มระดับสูง หรือครูผู้นำ (Master teacher) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพประชุมปฏิบัติการชี้แจงผู้ประสานงานโครงการพัฒนาครูกลุ่มระดับสูง หรือครูผู้นำ (Master teacher) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ