ชุดการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เล่มที่ 1  เล่มที่ 2  เล่มที่ 3  เล่มที่ 4  เล่มที่ 5 

ชุดการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  เล่มที่ 1  เล่มที่ 2  เล่มที่ 3  เล่มที่ 4  เล่มที่ 5 

ชุดการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เล่มที่ 1  เล่มที่ 2  เล่มที่ 3  เล่มที่ 4  เล่มที่ 5 

ชุดการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น เล่มที่ 1   เล่มที่ 2 เล่มที่ 3   เล่มที่ 4  เล่มที่ 5 

ชุดการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

ชุดการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนทั้งสิ้น 13 หลักสูตร ดังนี้ 1. วิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา 2. วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3. Read More.

โครงการ UPGRADE

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

  เรียน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา / นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด / นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศมนตรี / ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูที่เข้าร่วมโครงการ UPGRADE ปีที่ 3 ทุกท่าน   Read More.

โครงการอบรมครูบรรจุใหม่

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

  ขออนุเคราะห์รายชื่อครูผู้ช่วย 25 เขตพื้นที่การศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือราชการขออนุเคราะห์รายชื่อครูผู้ช่วย ใน 25 เขตพื้นที่ ดังนี้ – สพป.นนทบุรี เขต 1   – Read More.

โครงการอบรมครูระดับสูง

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

  ประชุมปฏิบัติการชี้แจงผู้ประสานงานโครงการพัฒนาครูกลุ่มระดับสูง หรือครูผู้นำ (Master teacher) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท Read More.

โครงการอบรมครูระดับพื้นฐาน

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

  ข่าวโครงการอบรมครูระดับพื้นฐาน (การอบรมครูออนไลน์) รายชื่อครูกลุ่มพื้นฐาน วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รายชื่อครูกลุ่มพื้นฐาน วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ คลิ๊กดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ค่ะ – วิชาวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา – Read More.

โครงการอบรมครูทางไกล

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

  แจ้งข่าว >>> สสวท. จะจัดการประชุมชี้แจงผู้ประสานงานการอบรมครูด้วยระบบทางไกล  วิชาวิทยาศาสตร์ ๑ คน  และ วิชาคณิตศาสตร์ ๑ คน เรื่องการเตรียมการในการอบรมครู ETV หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ Read More.