ชุดการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

ชุดการอบรมครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลยี(สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนทั้งสิ้น 13 หลักสูตร ดังนี้ 1. วิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา 2. วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3. เคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4. ชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5. ฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6. โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 7. คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น 8. คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 9. คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 10. คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 11. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับประถมศึกษา 12. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 13. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โครงการ UPGRADE

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

  เรียน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา / นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด / นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศมนตรี / ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครูที่เข้าร่วมโครงการ UPGRADE ปีที่ 3 ทุกท่าน   ตอนนี้ “หนังสือราชการขยายผลการอบรมวิทยาศาสตร์ ปี 2556” ของโครงการ UPGRADE ปีที่ 3 ได้จัดส่งไปยังท้องถิ่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนที่เข้าร่วมการขยายผล ทุกโรงเรียน เรียบร้อยเเล้ว   ท่านสามารถดาวน์โหลดได้เอกสารที่นี่ >>> ***คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด***

โครงการอบรมครูบรรจุใหม่

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

  ขออนุเคราะห์รายชื่อครูผู้ช่วย 25 เขตพื้นที่การศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือราชการขออนุเคราะห์รายชื่อครูผู้ช่วย ใน 25 เขตพื้นที่ ดังนี้ – สพป.นนทบุรี เขต 1   – สพป.นนทบุรี เขต 2   – สพป.ราชบุรี เขต 1   – สพป.ราชบุรี เขต 2 – สพป.นครปฐม เขต 1   – สพป.นครปฐม เขต 2   -สพป.สิงห์บุรี   – สพป.สมุทรสาคร – สพป.เพชรบุรี เขต 1   -สพป.เพชรบุรี เขต 2   – สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 […]

โครงการอบรมครูระดับสูง

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

  ประชุมปฏิบัติการชี้แจงผู้ประสานงานโครงการพัฒนาครูกลุ่มระดับสูง หรือครูผู้นำ (Master teacher) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพประชุมปฏิบัติการชี้แจงผู้ประสานงานโครงการพัฒนาครูกลุ่มระดับสูง หรือครูผู้นำ (Master teacher) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ  

โครงการอบรมครูระดับพื้นฐาน

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

  ข่าวโครงการอบรมครูระดับพื้นฐาน (การอบรมครูออนไลน์) รายชื่อครูกลุ่มพื้นฐาน วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รายชื่อครูกลุ่มพื้นฐาน วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ คลิ๊กดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ค่ะ – วิชาวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา – วิชาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา – วิชาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ไฟล์ที่ 1 – วิชาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ไฟล์ที่ 2 (ต่อ)

โครงการอบรมครูทางไกล

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

  แจ้งข่าว >>> สสวท. จะจัดการประชุมชี้แจงผู้ประสานงานการอบรมครูด้วยระบบทางไกล  วิชาวิทยาศาสตร์ ๑ คน  และ วิชาคณิตศาสตร์ ๑ คน เรื่องการเตรียมการในการอบรมครู ETV หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ ๓ (ฉบับปรับปรุง) ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท ๕ กรุงเทพฯ ผู้ประสานงาน สามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมได้ที่นี่ค่ะ

ตัวอย่างโครงงาน

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

โครงงาน ปี 2545 บูรณาการระหว่างวิชาคณิตศาสตร์และวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ •               เครื่องบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ •               เครืองมือกล่องหาความสูงอัตโนมัติ บูรณาการระหว่างวิชาชีววิทยาและวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ •               การวัดปริมาณคาร์บอน •               ความเข้มของแสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นพืช •               การหาความชื้นสัมพัทธ์ •               เครื่องวัดความเข้มของแสงสำคัญไฉน บูรณาการระหว่างวิชาฟิสิกส์และวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ •               การต่อตัวต้านทาน •               การทดลองกฏการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน •               การทดลองกฏของโอห์ม •               การวัดค่าความเร็วของวัตถุ โครงงานคอมพิวเตอร์ •               ประตูวิเศษ •               การสร้างวรจรนับจำนวนคำและเปิด-ปิดไฟฟ้าอัตโนมัติ •               วงล้ออัศวิน •               ห้องนอนเปิด-ปิดไฟอัตโนมัต •               จุ๊ จุ๊ เราจะคอยดูแลคุณ •               ไฟ..ตัด..ไฟ โครงงาน ปี 2546           •               ตัวอย่างโครงงาน ปี 2546  โครงงาน ปี 2547 •               โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” จ.สุพรรณบุรี •               โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จ.ราชบุรี •               โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.ฉะเชิงเทรา •               โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด •               โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.นครศรีธรรมราช •               โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม จ.อ่างทอง โครงงาน […]

การอบรม

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

การจัดอบรมการใช้ชุดกล่องสมองกล  ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนและศึกษาบทเรียนได้ที่ http://ipstbox.programming.in.th/ รายละเอียดเนื้อหาในการอบรมมีดังนี้ บทที่ 1 การสร้างชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBox 1) จุดประสงค์ แนวคิด และอุปกรณ์ 2) ความรู้ · รู้จักไมโครคอนโทรลเลอร์ · แนะนำไมโครคอนโทรลเลอร์ Atmega16 · อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนบอร์ด IPST-MicroBox · ส่วนประกอบชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBox · ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงบนแผ่นวงจร · ทดสอบการทำงานของวงจร · สัญลักษณ์เกี่ยวกับวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บทที่ 2 IPST-MicroBox และโปรแกรมสนับสุนน 1) จุดประสงค์ แนวคิด และอุปกรณ์ 2) ความรู้ · ซอฟต์แวร์สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม · การพัฒนาโปรแกรมด้วย AVR Studio · การดาวน์โหลดโปรแกรมลงไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่านพอร์ตขนาน · แผงวงจรหลักของ IPST-MicroBox · แผงวงจรแสดงตัวเลข 4 หลัก […]

ศูนย์อบรม

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

โรงเรียนที่นำชุดกล่องสมองกลไปใช้ในการเรียนการสอน พ.ศ. 2546 1. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   จ.นครศรีธรรมราช 2. โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา จ.เพชรบุรี 3. โรงเรียนศรีบุณญานนท์ จ.นนทบุรี 4. โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง 5. โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์   พ.ศ. 2547 1. โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” จ. สุพรรณบุรี 2. โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จ.ราชบุรี 3. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ. ฉะเชิงเทรา 4. โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด 5. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ. นครศรีธรรมราช 6. โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม จ.อ่างทอง พ.ศ. 2549 1. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย 2. โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง 3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ พ.ศ. […]