โครงการอบรมครูระดับพื้นฐาน

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

  ข่าวโครงการอบรมครูระดับพื้นฐาน (การอบรมครูออนไลน์) รายชื่อครูกลุ่มพื้นฐาน วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รายชื่อครูกลุ่มพื้นฐาน วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ คลิ๊กดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ค่ะ – วิชาวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา – Read More.

โครงการอบรมครูทางไกล

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

  แจ้งข่าว >>> สสวท. จะจัดการประชุมชี้แจงผู้ประสานงานการอบรมครูด้วยระบบทางไกล  วิชาวิทยาศาสตร์ ๑ คน  และ วิชาคณิตศาสตร์ ๑ คน เรื่องการเตรียมการในการอบรมครู ETV หลักสูตรมาตรฐานการอบรมครู ปีที่ Read More.

ตัวอย่างโครงงาน

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

โครงงาน ปี 2545 บูรณาการระหว่างวิชาคณิตศาสตร์และวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ •               เครื่องบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ •               เครืองมือกล่องหาความสูงอัตโนมัติ บูรณาการระหว่างวิชาชีววิทยาและวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ •               การวัดปริมาณคาร์บอน •               ความเข้มของแสงมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นพืช •               การหาความชื้นสัมพัทธ์ •               เครื่องวัดความเข้มของแสงสำคัญไฉน บูรณาการระหว่างวิชาฟิสิกส์และวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ •               การต่อตัวต้านทาน •               การทดลองกฏการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 Read More.

การอบรม

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

การจัดอบรมการใช้ชุดกล่องสมองกล  ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนและศึกษาบทเรียนได้ที่ http://ipstbox.programming.in.th/ รายละเอียดเนื้อหาในการอบรมมีดังนี้ บทที่ 1 การสร้างชุดกล่องสมองกล IPST-MicroBox 1) จุดประสงค์ แนวคิด และอุปกรณ์ 2) ความรู้ · รู้จักไมโครคอนโทรลเลอร์ Read More.

ศูนย์อบรม

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

โรงเรียนที่นำชุดกล่องสมองกลไปใช้ในการเรียนการสอน พ.ศ. 2546 1. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   จ.นครศรีธรรมราช 2. โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา จ.เพชรบุรี 3. โรงเรียนศรีบุณญานนท์ จ.นนทบุรี 4. โรงเรียนระยองวิทยาคม จ.ระยอง Read More.

สื่อการสอน

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

Tower of Hanoi เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการอธิบาย สมการเวียนบังเกิด (RECURSION) ซึ่งเป็นพื้นฐานการเขียนโปรแกรม แบบเรียนตัวเอง Binary Tree เป็นอุปกรณ์ใช้ในการอธิบาย การเรียงลำดับข้อมูลในรูปต้นไม้ Shortest  Path เป็นอุปกรณ์ใช้ในการอธิบาย Read More.