จดหมายข่าวUPGRADEปักษ์ที่ 1

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้นำ ครูพี่เลี้ยงวิชาการ เเละครูผู้สอน ทุกท่านคะ ตอนนี้โครงการ UPGRADE ของพวกเรา ได้มี การจัดทำจดหมายข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ เเละเพื่อเผยเเพร่ ข้อมูลข่าวสารให้กับครูในจังหวัดอื่นๆ ได้รับทราบเกี่ยวกับความเคลื่อนไหว Read More.