ประกาศผลการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย รุ่นที่ 5

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย รุ่นที่ 5 ประกาศผลการคัดเลือก    (ดาวน์โหลดแล้ว ครั้ง) เอกสารแนบท้ายประกาศฯ     (ดาวน์โหลดแล้ว ครั้ง)

แจ้งรายชื่อครูที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการครูแกนนำ smt ส่งเสริมการคิดและแก้ปัญหา ทดแทนผู้สละสิทธิ์

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สืบเนื่องจากการแจ้งรายชื่อครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี “ครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา” ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไปแล้วนั้น (อ่านข่าวเดิมที่  http://pd.ipst.ac.th/?p=3736)  ขณะนี้ได้มีครูบางท่านสละสิทธิ์  สสวท.จึงขอแจ้งรายชื่อครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ทดแทนผู้สละสิทธิ์  ดังนี้ Read More.

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สสวท. จัดอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน Read More.

แจ้งรายชื่อครูที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “ครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา”

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

แจ้งรายชื่อครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “ครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา” ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมด>>    จำนวนการดาวน์โหลด ครั้ง ทั้งนี้  ขอให้ครูที่มีรายชื่อดังกล่าว กรอกข้อมูลใน link ที่ส่งไปยังอีเมล Read More.

การประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้ SMT ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา ครั้งที่ 3

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดการประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 3-5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา Read More.

รับสมัครครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ “ครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา”

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

=== ขณะนี้ หมดเขตรับสมัครแล้ว ติดตามประกาศผลการคัดเลือกได้ทาง pd.ipst.ac.th ===   สสวท. เปิดรับสมัครครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ “ครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา” Read More.

การประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้ SMT ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา ครั้งที่ 2

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดการประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 4-6 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา Read More.

การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ปี 2562

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

การอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ปี 2562  สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.stemedthailand.org/ หากพบปัญหาการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์  โปรดอ่าน >> คำถามที่พบบ่อย Click << ตัวอย่างกิจกรรม 🎯 หนูหนูกับ zoo ใหม่ 🎯 เก็บดาวมาฝากเธอ 🎯 ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว 🎯 ตรวจพันธุ์ทันด่วน  

ขอเชิญชวนนักเรียน ม.ปลาย ที่ชื่นชอบการเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ สมัครเข้าร่วมโครงการ School Lab Thailand 2019

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สสวท. ขอเชิญชวนนักเรียน ม.ปลาย ที่ชื่นชอบการเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ สมัครเข้าร่วมโครงการ School Lab Thailand 2019 โดยนักเรียนสามารถส่งคลิปเล่าเรื่องในหัวข้อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือคณิตศาสตร์ เรื่องใดก็ได้ที่น่าสนใจ เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ความยาวคลิปไม่เกิน Read More.

การประชุมปฏิบัติการชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมครูและหัวหน้าครูพี่เลี้ยง สช. การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สสวท. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดการประชุมปฏิบัติการชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียน ศูนย์ฝึกอบรมครูและหัวหน้าครูพี่เลี้ยง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรม เดอะพาลาสโซ กรุงเทพ วันที่ Read More.