การประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้ SMT ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา ครั้งที่ 3

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดการประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 3-5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา Read More.

รับสมัครครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ “ครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา”

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

=== ขณะนี้ หมดเขตรับสมัครแล้ว ติดตามประกาศผลการคัดเลือกได้ทาง pd.ipst.ac.th ===   สสวท. เปิดรับสมัครครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ “ครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา” Read More.

การประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้ SMT ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา ครั้งที่ 2

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดการประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 4-6 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา Read More.

การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ปี 2562

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

การอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ปี 2562  สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.stemedthailand.org/ หากพบปัญหาการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์  โปรดอ่าน >> คำถามที่พบบ่อย Click << ตัวอย่างกิจกรรม 🎯 หนูหนูกับ zoo ใหม่ 🎯 เก็บดาวมาฝากเธอ 🎯 ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว 🎯 ตรวจพันธุ์ทันด่วน  

ขอเชิญชวนนักเรียน ม.ปลาย ที่ชื่นชอบการเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ สมัครเข้าร่วมโครงการ School Lab Thailand 2019

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สสวท. ขอเชิญชวนนักเรียน ม.ปลาย ที่ชื่นชอบการเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ สมัครเข้าร่วมโครงการ School Lab Thailand 2019 โดยนักเรียนสามารถส่งคลิปเล่าเรื่องในหัวข้อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือคณิตศาสตร์ เรื่องใดก็ได้ที่น่าสนใจ เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ความยาวคลิปไม่เกิน Read More.

การประชุมปฏิบัติการชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมครูและหัวหน้าครูพี่เลี้ยง สช. การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สสวท. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดการประชุมปฏิบัติการชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียน ศูนย์ฝึกอบรมครูและหัวหน้าครูพี่เลี้ยง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรม เดอะพาลาสโซ กรุงเทพ วันที่ Read More.

การประชุมปฏิบัติการชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมครู และหัวหน้าครูพี่เลี้ยง อปท. การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สสวท. ร่วมกับ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จัดประชุมปฏิบัติการชี้แจงผู้อำนวยการและหัวหน้าครูพี่เลี้ยง ประจำศูนย์ฝึกอบรมครูสะเต็มศึกษา การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ในระหว่างวันที่  10-11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ Read More.

การอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, พระราชดำริ

   สสวท. กำหนดจัดการประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระหว่างวันที่  ๒๖ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท ๕ Read More.

สสวท. จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สสวท. จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ สสวท. ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญจังหวัดและโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี Read More.

ขอเชิญครูวิทย์ คณิต และเทคโนฯ ใน ร.ร.เครือข่ายสะเต็มศึกษา สสวท. สมัครเข้ารับการอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา สสวท. สมัครเข้ารับการอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น “การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาโดยใช้การเขียนโปรแกรมและหุ่นยนต์แบบญี่ปุ่น” รายละเอียดการเข้าร่วมการอบรม ศูนย์วิจัยสะเต็มศึกษา มหาวิทยาลัยไซตามะ สนับสนุนโดย Japan Science and Read More.