ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์อบรม smt การคิดและแก้ปัญหา ออนไลน์ รุ่นที่ 2 และ 3 ปีงบประมาณ 2564

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

ตามที่ ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท. ได้รับสมัครครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแกปัญหา รูปแบบออนไลน์ ปีงบประมาณ 2564 นั้น บัดนี้ สสวท. จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Read More.

ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์ร่วมอบรม SMT การคิดและแก้ปัญหาออนไลน์ รุ่นที่ 1

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

ตามที่ ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท. ได้รับสมัครครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแกปัญหา รูปแบบออนไลน์ ปีงบประมาณ 2564 นั้น บัดนี้ สสวท. ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์ร่วมอบรม Read More.

แจ้งข่าวครูที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหาออนไลน์

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

แจ้งรายละเอียดกำหนดการเปิดอบรมและรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม ครูที่ได้สิทธิ์ร่วมการอบรม การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหารูปแบบออนไลน์ ให้ดำเนินการ ดังนี้ 1. ศึกษารายละเอียดกำหนดการ ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดการอบรม (link: https://bit.ly/3dEb1ks) 2. เงื่อนไขการอบรม Read More.

แจ้งรายชื่อครูในโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. ที่ได้รับสิทธิ์ร่วมการอบรม หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหารูปแบบออนไลน์

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี(สสวท.) โดยฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครูได้ประกาศรับสมัครครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในโรงเรียนโครงการโรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. ทางเว็บไซต์ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครูเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เพื่อร่วมรับการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี Read More.

ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. ร่วมรับการอบรมการจัดการเรียนรู้ SMT ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

เนื่องด้วยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเกินกว่าจำนวนที่สามารถรองรับได้ จึงขอประกาศปิดรับสมัครเข้าร่วมรับการอบรมด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหารูปแบบออนไลน์ ก่อนกำหนด ทั้งนี้ จะมีการเปิดรอบการอบรมเพิ่มเติมภายหลัง ผู้ที่กรอกข้อมูลสมัครเข้ามาแล้ว ขอให้รอประกาศผลผู้ได้สิทธิ์เข้าร่วมอบรมอย่างเป็นทางการต่อไป ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจอย่างล้นหลาม ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์

ประชุมพิจารณาหลักสูตรอบรมครูเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท. ได้จัดประชุมพิจารณาหลักสูตรอบรมครูเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา ระหว่างวันที่ 20-22 พ.ย. 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมีคณะวิทยากรจากทั้งมหาวิทยาลัย และครูดีเด่นเครือข่าย Read More.

การอบรมเพิ่มพูนศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ Coding Core Trainer (CCT)

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

การอบรมเพิ่มพูนศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ Coding Core Trainer (CCT) ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ เพื่อให้ครูได้รับความรู้ทางวิชาการ จึงได้จัดการอบรมเพิ่มพูนศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ Coding Core Trainer Read More.

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าพัก การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2562 ณ โรงแรมที เค พาเลส แอนด์ คอนเวนชั่น Read More.

พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้วยกระบวนการ PLC

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

       การจัดกิจกรรมดังกล่าว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสร์ และเทคโนโลยี  เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ครูผู้สอนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน จัดกิจกรรมตามขั้นตอน ดังนี้ โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Read More.

รายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

รายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง กดปุ่มเพื่อดูรายชื่อ (จำนวนการดาวน์โหลด ครั้ง) เมื่อตรวจพบรายชื่อโรงเรียนแล้ว ให้ยืนยันการเข้าร่วมที่นี่ click! ) ภายในวันที่ 9 กันยายน 2562 (หากไม่ยืนยันในระบบมาก่อน จะไม่สามารถลงทะเบียนที่หน้างานได้) >> Read More.