หนังสือเชิญประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา ต.ค.57 (สำหรับโรงเรียน)

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ หนังสือราชการ

หนังสือเชิญประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา 4 ช่วงชั้น วันที่ 13 – 21 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ ท่านสามาถเลือกดาวน์โหลดไฟล์ ดังนี้   1. สำหรับโรงเรียนเครือข่าย มัธยมศึกษา ขนาดไฟล์  จำนวนการดาวน์โหลด  ครั้ง   2. สำหรับโรงเรียนเครือข่าย ขยายโอกาส ขนาดไฟล์  จำนวนการดาวน์โหลด  ครั้ง   3. สำหรับโรงเรียนเครือข่าย ประถมศึกษา ขนาดไฟล์  จำนวนการดาวน์โหลด  ครั้ง   4. สำหรับโรงเรียนที่เป็นศูนย์สะเต็มศึกษาภาค      4.1 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขนาดไฟล์  จำนวนการดาวน์โหลด  ครั้ง        4.2 โรงเรียนชลราษฎร์อำรุง ขนาดไฟล์  จำนวนการดาวน์โหลด  ครั้ง        4.3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) […]