การประชุมชี้แจงผู้บริหารและหัวหน้าครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สังกัด กทม.

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ

Map Unavailable

การประชุมชี้แจงผู้บริหารและหัวหน้าครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สังกัด กทม.
วันที่ 6 ก.พ.61 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส