การประชุมชี้แจงผู้บริหารและหัวหน้าครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สังกัด อปท.

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ

Map Unavailable

การประชุมชี้แจงผู้บริหารและหัวหน้าครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรมครูด้วยระบบทางไกล สังกัด อปท.
วันที่ 8 ก.พ.61 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์