เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 13

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ

Loading Map....

“ยุคแห่งมนุษยชาติ”

Location
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง