​การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 12

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ

Loading Map....

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 12
ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

ติดต่อสอบถาม : สาขา พสวท. และ สควค. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) 
เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 2309-2318 โทรสาร 0-2381-3851 หรือ 0-2392-9602 E-mail : wmuns@ipst.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านได้ที่ http://dpstcenter.org/stt4youth/

Location
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ