การประชาสัมพันธ์ครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ปีที่ 3

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ปีที่ 3

67.7x29cm_17x29cm_Brochure resize_Page_1

67.7x29cm_17x29cm_Brochure resize_Page_2

67.7x29cm_17x29cm_Brochure resize2_Page_1

  เอกสารที่ใช้ในการสมัครและประกอบการพิจารณา

 ใบสมัคร

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ MS word       ดาวน์โหลด
     ดาวน์โหลด
 แบบฟอร์มรายการเอกสารประกอบการพิจารณา

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ MS word ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม   ดาวน์โหลด

โปสเตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ได้ที่นี่

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด

 

 

Tags: ,