โครงการครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ปีที่ 3

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

พิธีมอบรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย Click!!

   


ประกาศผลครูดีเด่น STEM EDUCATION ประเทศไทย

ท่านสามารถดูผลการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ได้ที่นี่ https://goo.gl/YMyJTE

 


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ระดับจังหวัด

 

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ระดับจังหวัดได้ที่นี่

 


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ระดับอำเภอ


ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ปีที่ 3

67.7x29cm_17x29cm_Brochure resize_Page_1

67.7x29cm_17x29cm_Brochure resize_Page_2

67.7x29cm_17x29cm_Brochure resize2_Page_1

เอกสารที่ใช้ในการสมัครและประกอบการพิจารณา

ใบสมัคร

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ MS word ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายการเอกสารประกอบการพิจารณา

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ MS word ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

แบบประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม ดาวน์โหลด

โปสเตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ได้ที่นี่

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด

เกณฑ์การประเมินปีที่ 3    ดาวน์โหลด

 

Tags: , ,