ครูสังกัด สพฐ. และไม่ได้อยู่ใน 2,250 โรง จะไปอบรมที่ไหนได้บ้าง

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

  • กรณีที่คุณครูเคยลงทะเบียนของ สังกัด สพฐ. ไปแล้ว

คุณครูแจ้งชื่อ และ ส่งมาที่ อีเมล teachernetwork@proj.ipst.ac.th  เจ้าหน้าที่จะลบชื่อใน สพฐ. ออกให้ และในขณะเดียวกันคุณครูสามารถไปลงทะเบียนออนไลน์ของสังกัด อปท. ได้เลยค่ะ   

 

  • กรณีที่คุณครูยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนเลย

คุณครูเลือกลงทะเบียนออนไลน์ของสังกัด อปท. และเลือกศูนย์อบรมที่สะดวกได้เลยค่ะ   


อปท. (155 ศูนย์)   ดูรายชื่อครูที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว 

 

ตรวจสอบศูนย์ อปท. ที่เปิดhttp://drive.google.com/open?id=0B5Kz8AAN0Dr1X3p4MURxUUp6dGM ได้ที่นี่ (จำกัด ศูนย์ละ 53 คน)