เชิญประชุมโฟกัสกรุ๊ปโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (โรงเรียนคุณภาพ สสวท.)

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

โรงเรียนที่รับหนังสือเชิญสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมได้ที่นี่

แบบตอบรับ ดาวน์โหลด

หรือเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว สามารถตอบแบบตอบรับออนไลน์ click เลย

สำหรับการประชุมนี้ ขอให้ท่านเข้าร่วมการประชุมตลอดงาน หากท่านใดมีปัญหาเรื่องการเดินทางกลับในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2392 4021 ต่อ 1152