ประกาศรายชื่อครูที่ได้รับเกียรติบัตรและวุฒิบัตร การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาปี 2560

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized

“ประกาศรายชื่อครูที่ได้รับเกียรติบัตรและวุฒิบัตร การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาปี 2560

สามารถตรวจสอบความถูกต้องรายชื่อ และต้นสังกัดได้ที่เว็บไซต์ http://stemreg.ipst.ac.th/center/all  ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2560