ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. (โรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.) รุ่นที่ 1

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ตามที่ สสวท. จัดให้มีการรับสมัครและคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.
บัดนี้ สสวท.ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. รุ่นที่ 1
จำนวน 528 โรงเรียน จาก 63 จังหวัด ตรวจสอบรายชื่อดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง ทั้งนี้ จะมีประกาศรายชื่อโรงเรียนเพิ่มเติมอีกภายในวันที่ 31 มกราคม 2561

รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ดาวน์โหลด


ดูประกาศรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 1 (เพิ่มเติม)