ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. (โรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.) รุ่นที่ 1 (เพิ่มเติม)

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

 

ตามที่ สสวท. จัดให้มีการรับสมัครและคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.และได้ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 1 ไปแล้วเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 และกำหนดประกาศเพิ่มเติมในวันที่ 31 มกราคม 2561 นั้น
บัดนี้ สสวท.ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. รุ่นที่ 1 (เพิ่มเติม) แล้ว
สามารถตรวจสอบรายชื่อโดยดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง

รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก รุ่นที่ 1 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด

 


ดูประกาศรายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 1