ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนอบรมครูทางไกล (ครูคืนถิ่น)

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized, ครูพัฒนาท้องถิ่น, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมครูด้วยระบบทางไกล และเข้าอบรมบางหลักสูตรแล้วนั้น

สสวท. ขอตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และการเข้ารับการอบรมของท่านดังนี้

  1. ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลของตัวเอง ชื่อ นามสกุล อีเมล์ เบอร์มือถือ เลขประจำตัวผู้เข้ารับการอบรมหกหลัก หลักสูตรที่อบรม ช่วงชั้นที่อบรม ท่านใดเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น เปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว โปรดแจ้งมายังอีเมล์นี้ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ได้จากไฟล์ XXX
  2. ท่านใดที่ลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว แต่ไม่ได้ไปอบรมด้วยเหตุผลต่างๆ นานา ขอให้ไปลงทะเบียนในหลักสูตร ประถมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้น 1) ที่จะอบรมวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561ถ้าศูนย์ สพฐ เต็ม ให้เลือกศูนย์ สช หรือ อปท (เป็นหลักสูตรรอบสุดท้ายแล้วที่จำเป็นจะต้องอบรม)
  3. ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน หรือ ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลมายัง สสวท. กรุณาดำเนินการให้เรียบร้อย (รายชื่อแถบสีเหลือง) ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่อีเมล์นี้ mjaic@ipst.ac.th หรือ โทร 02-3924021 ต่อ 1152 ติดต่อคุณมณีมณฑ์ เรื่อง ครูคืนถิ่น
  4. สสวท. จะตรวจสอบการเช็คอินเข้าเรียน ตลอดจนติดตามผลการสอบของท่านและสรุปผลรายงานแจ้งไปยังต้นสังกัดของท่านต่อไป
  5. ขณะนี้ สสวท. กำลังเตรียมการอบรมแบบ face to face สำหรับครูคืนถิ่น วิทย์ คณิต คอม ปี 60 โดยจะจัดในช่วงปิดภาคเรียนตุลาคมนี้ ซึ่งจะแจ้งไปยังต้นสังกัดของท่าน และตัวท่านทราบต่อไป
  6. ข้อมูลนี้เป็นเฉพาะกลุ่มปิดครูคืนถิ่น 1,045 คน กรุณางดส่งต่อไปยังผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เนื่องจากจะทำให้เสียเวลาในการตรวจสอบ (ส่งต่อได้เฉพาะกลุ่มเพื่อนครูคืนถิ่น 1,045 คน ตามรายชื่อเท่านั้น)

หากท่านใดไม่มีการแก้ไข ไม่ต้องตอบกลับอีเมล์ mjaic@ipst.ac.th