การอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, พระราชดำริ

   สสวท. กำหนดจัดการประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระหว่างวันที่  ๒๖ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท ๕ กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดกำหนดการ ดังนี้

 

   

หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง CLICK!