รายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

รายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง

กดปุ่มเพื่อดูรายชื่อ ดาวน์โหลด (จำนวนการดาวน์โหลด 3,791 ครั้ง)

เมื่อตรวจพบรายชื่อโรงเรียนแล้ว ให้ยืนยันการเข้าร่วมที่นี่ click! ) ภายในวันที่ 9 กันยายน 2562

(หากไม่ยืนยันในระบบมาก่อน จะไม่สามารถลงทะเบียนที่หน้างานได้)

>> หากโรงเรียนใดไม่มีรายชื่อในประกาศข้างต้นจะไม่สามารถเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ได้ <<

– กำหนดการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ดาวน์โหลด (จำนวนการดาวน์โหลด 509 ครั้ง)
– กำหนดการประชุมครู ดาวน์โหลด (จำนวนการดาวน์โหลด 2,385 ครั้ง)
– หนังสือราชการเชิญเข้าร่วมการอบรมจะสามารถ Download ในหน้าแรกของเว็บไซต์ http://pd.ipst.ac.th เมนู “หนังสือราชการ” หรือ http://pd.ipst.ac.th/?p=3994