ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าพัก การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง

ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2562 ณ โรงแรมที เค พาเลส แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ข้อมูลที่ประกาศนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้ทุกกรณี

Tags: , , , , , ,