ประชุมพิจารณาหลักสูตรอบรมครูเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท. ได้จัดประชุมพิจารณาหลักสูตรอบรมครูเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา ระหว่างวันที่ 20-22 พ.ย. 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมีคณะวิทยากรจากทั้งมหาวิทยาลัย และครูดีเด่นเครือข่าย สสวท. รวมทั้งผู้แทนครูแกนนำรุ่น 1 ร่วมประชุมพิจารณาหลักสูตรอบรม มีวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา สำหรับใช้ในการจัดอบรมให้กับครูเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐาน สสวท. และครูที่สนใจทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษาในปี 2563 ต่อไป

Tags: , , ,