ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ SMT สสวท. ร่วมรับการอบรมการจัดการเรียนรู้ SMT ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

เนื่องด้วยมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเกินกว่าจำนวนที่สามารถรองรับได้ จึงขอประกาศปิดรับสมัครเข้าร่วมรับการอบรมด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหารูปแบบออนไลน์ ก่อนกำหนด ทั้งนี้ จะมีการเปิดรอบการอบรมเพิ่มเติมภายหลัง ผู้ที่กรอกข้อมูลสมัครเข้ามาแล้ว ขอให้รอประกาศผลผู้ได้สิทธิ์เข้าร่วมอบรมอย่างเป็นทางการต่อไป ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจอย่างล้นหลาม

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์