ศธ 5306.3/ว 5201 ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมครูด้านการจัดการเรียนรู้ SMT ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหารูปแบบออนไลน์

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ หนังสือราชการ

ดาวน์โหลดหนังสือราชการเลขที่ ศธ 5306.3/ว 5201 วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คลิกปุ่ม >>> ดาวน์โหลด (จำนวนการดาวน์โหลด 238 ครั้ง)

Tags: