ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์ร่วมอบรม SMT การคิดและแก้ปัญหาออนไลน์ รุ่นที่ 1

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

ตามที่ ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท. ได้รับสมัครครูเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแกปัญหา รูปแบบออนไลน์ ปีงบประมาณ 2564 นั้น บัดนี้ สสวท. ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์ร่วมอบรม SMT การคิดและแก้ปัญหาออนไลน์ รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดตามลิงก์

https://bit.ly/3gpGwla

สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่มีรายชื่อตามประกาศข้างต้น ขอให้รอดูประกาศในภายหลัง ประมาณเดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป

Tags: