ศธ5306.3/12503 ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดเข้าอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา รูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 1

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ หนังสือราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1fXejMDE2EeuRSy5b6KvzavxaMpQB23a4?usp=sharing

Tags: