หนังสือแจ้งการประชุมปฏิบัติการครูผู้นำสะเต็มศึกษา ต.ค.57 (สำหรับเขตพื้นที่)

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ หนังสือราชการ

หนังสือแจ้งเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง การเชิญครูในสังกัดเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการครูผู้นำสะเต็มศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 – 4 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ
     1. ช่วงชั้นที่ 1 – 2 ระหว่างวันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2557
     2. ช่วงชั้นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 – 18 ตุลาคม 2557
     3. ช่วงชั้นที่ 4 ระหว่างวันที่ 19 – 21 ตุลาคม 2557

สามารถดาวน์โหลดรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)    ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ 359.4 KB จำนวนการดาวน์โหลด 237 ครั้ง

สำหรับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)     ดาวน์โหลด ขนาดไฟล์ 294.8 KB จำนวนการดาวน์โหลด 215 ครั้ง