ติดต่อเรา

ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้น 1 อาคารอำนวยการ สสวท.
เลขที่ 924 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

Website: http://pd.ipst.ac.th
Tel. : 0-2392-4021 ต่อ 3201-3203, 1151-1153
FAX. : 0-2381-4042
Facebook:  https://www.facebook.com/ipst.teacher

20161209_1418281