ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนอบรมครูทางไกล (ครูคืนถิ่น)

ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมครูด้วยระบบทางไกล และเข้าอบรมบางหลักสูตรแล้วนั้น

สสวท. ขอตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และการเข้ารับการอบรมของท่านดังนี้

  1. ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลของตัวเอง ชื่อ นามสกุล อีเมล์ เบอร์มือถือ เลขประจำตัวผู้เข้ารับการอบรมหกหลัก หลักสูตรที่อบรม ช่วงชั้นที่อบรม ท่านใดเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น เปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว โปรดแจ้งมายังอีเมล์นี้ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ได้จากไฟล์ใน

    link:https://drive.google.com/file/d/1Qxs2EvM78nE6BrjEB8qE6S_utCgf2lA0/view?usp=sharing

  2. ท่านใดที่ลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว แต่ไม่ได้ไปอบรมด้วยเหตุผลต่างๆ นานา ขอให้ไปลงทะเบียนในหลักสูตร ประถมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้น 1) ที่จะอบรมวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561ถ้าศูนย์ สพฐ เต็ม ให้เลือกศูนย์ สช หรือ อปท (เป็นหลักสูตรรอบสุดท้ายแล้วที่จำเป็นจะต้องอบรม)
  3. ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน หรือ ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลมายัง สสวท. กรุณาดำเนินการให้เรียบร้อย (รายชื่อแถบสีเหลือง) ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่อีเมล์นี้ mjaic@ipst.ac.th หรือ โทร 02-3924021 ต่อ 3202 ติดต่อคุณมณีมณฑ์ เรื่อง ครูคืนถิ่น
  4. สสวท. จะตรวจสอบการเช็คอินเข้าเรียน ตลอดจนติดตามผลการสอบของท่านและสรุปผลรายงานแจ้งไปยังต้นสังกัดของท่านต่อไป
  5. ขณะนี้ สสวท. กำลังเตรียมการอบรมแบบ face to face สำหรับครูคืนถิ่น วิทย์ คณิต คอม ปี 60 โดยจะจัดในช่วงปิดภาคเรียนตุลาคมนี้ ซึ่งจะแจ้งไปยังต้นสังกัดของท่าน และตัวท่านทราบต่อไป
  6. ข้อมูลนี้เป็นเฉพาะกลุ่มปิดครูคืนถิ่น 1,045 คน กรุณางดส่งต่อไปยังผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เนื่องจากจะทำให้เสียเวลาในการตรวจสอบ (ส่งต่อได้เฉพาะกลุ่มเพื่อนครูคืนถิ่น 1,045 คน ตามรายชื่อเท่านั้น)

หากท่านใดไม่มีการแก้ไข ไม่ต้องตอบกลับอีเมล์ mjaic@ipst.ac.th