Posts Tagged ‘สสวท’

แนะนำหลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation) สสวท.

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สสวท. ได้จัดทำและเผยแพร่หลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น โดยหลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการสร้างความเข้าใจเรื่องหลักการทำงานพื้นฐานในการพัฒนาหุ่นยนต์ และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนสนใจเรียนวิทยาศาสตร์ และศึกษาต่อในสายอาชีพที่ใช้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน ซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดคู่มือและกิจกรรมได้ที่ www.scimath.org เพียงสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ Read More.

ขอเลือนการประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ประกาศเลื่อนการจัดอบรม เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่ระบาดในประเทศไทยขณะนี้ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าอบรมทุกท่าน สสวท. จึงขอแจ้งเลื่อนการประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ ระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน 2563 ทั้ง 5 จุดอบรม Read More.

ประชุมพิจารณาหลักสูตรอบรมครูเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท. ได้จัดประชุมพิจารณาหลักสูตรอบรมครูเพื่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา ระหว่างวันที่ 20-22 พ.ย. 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ โดยมีคณะวิทยากรจากทั้งมหาวิทยาลัย และครูดีเด่นเครือข่าย Read More.

การอบรมเพิ่มพูนศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ Coding Core Trainer (CCT)

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

การอบรมเพิ่มพูนศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ Coding Core Trainer (CCT) ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ เพื่อให้ครูได้รับความรู้ทางวิชาการ จึงได้จัดการอบรมเพิ่มพูนศักยภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ Coding Core Trainer Read More.

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าพัก การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2562 ณ โรงแรมที เค พาเลส แอนด์ คอนเวนชั่น Read More.

พัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้วยกระบวนการ PLC

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

       การจัดกิจกรรมดังกล่าว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสร์ และเทคโนโลยี  เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ครูผู้สอนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน จัดกิจกรรมตามขั้นตอน ดังนี้ โครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Read More.

การประชุมสรุปและนำเสนอผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สสวท. จัดประชุมสรุปและนำเสนอผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรอแยล Read More.

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

โรงเรียนแต่ละสังกัดสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง ได้แล้ววันนี้ รีบสมัครเข้ามานะคะ สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีเมล : smt@proj.ipst.ac.th แฟนเพจ : https://www.facebook.com/ipst.teacher โทร. 02 392 Read More.

ติดตามผลการจัดอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้ SMT ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2562

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา และจัดอบรมปฏิบัติการให้กับครูผู้สอน วันที่ 29 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม Read More.