Posts Tagged ‘สสวท’

ประกาศผลการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย รุ่นที่ 5

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย รุ่นที่ 5 ประกาศผลการคัดเลือก    (ดาวน์โหลดแล้ว ครั้ง) เอกสารแนบท้ายประกาศฯ     (ดาวน์โหลดแล้ว ครั้ง)

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สสวท. จัดอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน Read More.

แจ้งรายชื่อครูที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “ครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา”

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

แจ้งรายชื่อครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ “ครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา” ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมด>>    จำนวนการดาวน์โหลด ครั้ง ทั้งนี้  ขอให้ครูที่มีรายชื่อดังกล่าว กรอกข้อมูลใน link ที่ส่งไปยังอีเมล Read More.

การประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้ SMT ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา ครั้งที่ 3

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดการประชุมพิจารณาร่างหลักสูตรครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 3-5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา Read More.

รับสมัครครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ “ครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา”

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

=== ขณะนี้ หมดเขตรับสมัครแล้ว ติดตามประกาศผลการคัดเลือกได้ทาง pd.ipst.ac.th ===   สสวท. เปิดรับสมัครครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ “ครูแกนนำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหา” Read More.

การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ปี 2562

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

การอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ปี 2562  สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.stemedthailand.org/ หากพบปัญหาการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์  โปรดอ่าน >> คำถามที่พบบ่อย Click << ตัวอย่างกิจกรรม 🎯 หนูหนูกับ zoo ใหม่ 🎯 เก็บดาวมาฝากเธอ 🎯 ขนส่งทันใจ ลื่นไถลก็ไม่กลัว 🎯 ตรวจพันธุ์ทันด่วน  

สสวท. จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สสวท. จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ สสวท. ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญจังหวัดและโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี Read More.

ขอเชิญครูวิทย์ คณิต และเทคโนฯ ใน ร.ร.เครือข่ายสะเต็มศึกษา สสวท. สมัครเข้ารับการอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา สสวท. สมัครเข้ารับการอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น “การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาโดยใช้การเขียนโปรแกรมและหุ่นยนต์แบบญี่ปุ่น” รายละเอียดการเข้าร่วมการอบรม ศูนย์วิจัยสะเต็มศึกษา มหาวิทยาลัยไซตามะ สนับสนุนโดย Japan Science and Read More.

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ปีที่ 5

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

การสมัครเข้ารับการคัดเลือก ครูที่มีผลงานด้านการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา และสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เพียงประเภทเดียว ดังต่อไปนี้ ประเภทบุคคล ต้องเป็นครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยีเท่านั้น ประเภททีม ต้องประกอบด้วย ครูผู้สอนในโรงเรียนเดียวกัน Read More.