Posts Tagged ‘สสวท’

รับสมัครครูเข้าร่วมเป็นวิทยากรให้การอบรมผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ เทคโนโลยี สสวท.

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, หนังสือราชการ

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  มีแผนจะรับสมัครครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ หรือ เทคโนโลยี ทั่วประเทศ เพื่อเป็นวิทยากรสำหรับถ่ายทำวีดิทัศน์ให้การอบรมผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา หรือ เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ของ สสวท. ในอนาคตต่อไป ในการนี้ Read More.

ประกาศรายชื่อครูที่ผ่านการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) ออนไลน์ รุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

ดาวน์โหลดรายชื่อครูที่ผ่านการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) ออนไลน์ รุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2559 [เก็บข้อมูล ณ วันที่ 1 ส.ค.59 เวลา Read More.

ประกาศรายชื่อครูที่ผ่านการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) ออนไลน์ รุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2559

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

ดาวน์โหลดรายชื่อครูที่ผ่านการอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM) ออนไลน์  รุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  ประจำเดือนมิถุนายน 2559 [เก็บข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.59 เวลา Read More.

สสวท. ร่วมมือกับ สพฐ. เปิดตัวระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ใช้งานได้ฟรี !

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สสวท. ร่วมมือกับ สพฐ. ยกระดับผลการประมิน PISA พัฒนา “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA” ซึ่งบรรจุข้อสอบคณิตศาสตร์ ข้อสอบวิทยาศาสตร์ และข้อสอบการอ่าน ให้นักเรียน ครู และผู้สนใจ เข้าไปใช้งานได้ Read More.