Posts Tagged ‘หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ’

แนะนำหลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation) สสวท.

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สสวท. ได้จัดทำและเผยแพร่หลักสูตรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics and Automation) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น โดยหลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการสร้างความเข้าใจเรื่องหลักการทำงานพื้นฐานในการพัฒนาหุ่นยนต์ และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนสนใจเรียนวิทยาศาสตร์ และศึกษาต่อในสายอาชีพที่ใช้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน ซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดคู่มือและกิจกรรมได้ที่ www.scimath.org เพียงสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ Read More.