Posts Tagged ‘โรงเรียน’

ขอเลือนการประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ประกาศเลื่อนการจัดอบรม เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่ระบาดในประเทศไทยขณะนี้ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าอบรมทุกท่าน สสวท. จึงขอแจ้งเลื่อนการประชุมปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ ระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน 2563 ทั้ง 5 จุดอบรม Read More.

การประชุม Focus group โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

การประชุม Focus group โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร         Read More.