Author Archive

การอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์, พระราชดำริ

   สสวท. กำหนดจัดการประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (คอมพิวเตอร์) ครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ระหว่างวันที่  ๒๖ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท ๕ Read More.

สสวท. จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

สสวท. จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ สสวท. ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญจังหวัดและโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี Read More.

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนอบรมครูทางไกล (ครูคืนถิ่น)

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ Uncategorized, ครูพัฒนาท้องถิ่น, โครงการพัฒนาวิชาชีพครู

ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมครูด้วยระบบทางไกล และเข้าอบรมบางหลักสูตรแล้วนั้น สสวท. ขอตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน และการเข้ารับการอบรมของท่านดังนี้ ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลของตัวเอง ชื่อ นามสกุล อีเมล์ เบอร์มือถือ เลขประจำตัวผู้เข้ารับการอบรมหกหลัก หลักสูตรที่อบรม ช่วงชั้นที่อบรม ท่านใดเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น Read More.

ขอเชิญครูวิทย์ คณิต และเทคโนฯ ใน ร.ร.เครือข่ายสะเต็มศึกษา สสวท. สมัครเข้ารับการอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

ขอเชิญครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา สสวท. สมัครเข้ารับการอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น “การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาโดยใช้การเขียนโปรแกรมและหุ่นยนต์แบบญี่ปุ่น” รายละเอียดการเข้าร่วมการอบรม ศูนย์วิจัยสะเต็มศึกษา มหาวิทยาลัยไซตามะ สนับสนุนโดย Japan Science and Read More.

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย ปีที่ 5

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ ข่าวประชาสมพันธ์

การสมัครเข้ารับการคัดเลือก ครูที่มีผลงานด้านการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา และสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เพียงประเภทเดียว ดังต่อไปนี้ ประเภทบุคคล ต้องเป็นครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยีเท่านั้น ประเภททีม ต้องประกอบด้วย ครูผู้สอนในโรงเรียนเดียวกัน Read More.

ศธ5306.5/ว2910 ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการรับรู้ SMT สำหรับนักเรียนและครูในจังหวัด

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ หนังสือราชการ

ดาวน์โหลดหนังสือราชการได้ที่นี่ จ.พระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลดแล้ว ครั้ง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลดแล้ว ครั้ง จ.หนองคาย ดาวน์โหลดแล้ว ครั้ง

ศธ5306.6/ว2336 ขอแจ้งการโอนงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ หนังสือราชการ

หนังสือราชการ ศธ5306.6/ว2336 เรื่อง ขอแจ้งการโอนงบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล ดูรายละเอียดและดาวน์โหลด Click

ศธ5306.6/2218 แจ้งการสนับสนุนงบประมาณการอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

เขียนโดย pdadm เมื่อ . หัวข้อ หนังสือราชการ

  – อ่านหนังสือราชการ  Click!   – รายชื่อศูนย์การอบรมที่เปิด  Click!